Başarır’ın "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” Mesajı

Chp Mersin Millet Vekili Ali Mahir Başarır Mesajında şunlar söyledi. Bugün; kadın haklarının, kadınlara yönelik baskı ve şiddetin, kadın cinayetlerinin, kadın haklarının, eşitliğin, özgürlüğün, bağımsızlığın, insan onuruna yaraşır çalışma ortamının tüm dünyaya haykırıldığı bir gündür.

Üzülerek belirtmeliyim ki mevcut siyasi iktidarın, kadınlara olan çürümüş bakış açısı ve kadınları eve hapsetme anlayışı nedeniyle toplumsal kalkınmanın yerinde saydığı hatta geriye doğru ivmelendiği günlerden geçmekteyiz.

Daha üzücü olan ise hemen hemen her gün kadına yönelik şiddet, baskı ve kadın cinayetleri haberlerini gazete kupürlerinde okumamızdır. Kadın cinayetlerine, kadına karşı şiddete, baskıya yönelik haberleri ancak geri kalmış ve çağdaşlaşmaktan uzak ülkelerin gazetelerinde okuyabilirsiniz.

2022 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinde ne yazık ki Türkiye 146 ülke arasından 124. sırada yer almaktadır. Yine aynı endekste Türkiye, Ekonomik Katılımda 134, Eğitim Düzeyinde 101, Sağlık ve Hayatta Kalmada 99, Siyasi Katılımda 112. sırada yer almaktadır. Bunun izah edilebilir bir tarafı yoktur. Toplumsal cinsiyet eşitliği sunulacak bir seçenek değil, bir haktır.

Bizler için her türlü şartlarda her türlü zorluklara katlanan kadınların hak ettikleri değeri görecekleri, çalışma hayatında ve yönetimde önemli ölçüde rol alacakları günler çok yakındır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında, kadınların göstermiş olduğu direniş ve cesaretin tüm dünyaya örnek teşkil ettiği herkes tarafından bilinmektedir.

Ülkemizin her alanda ilerleme kaydetmesini, geçmişte kurtuluş mücadelemizde olduğu gibi yine kadınlarla birlikte sağlayacağımızdan hiç şüphem yoktur.

Ülkemizi kasıp kavuran depremde hayatlarını kaybeden tüm yurttaşlarımızın, enkaz altında çocuklarını korumak için üzerlerine kapanan analarımızın derin acılarını yüreğimizde hissederken , tüm kadınların “Dünya Emekçi Kadınlar Günü”nü kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım.