Ortaklıklar ve İşbirliği Yoluyla Değişimi Hızlandırmak

Su, insan ve doğal yaşam için önemli bir varlıktır. Su olmazsa insan ve doğal hayat biter. Dünya nüfusunun hızla artması, uygulanan yanlış politikalar, plansız sanayileşme, kirli teknolojilerin kullanımı, endüstriyel tarım, küresel iklim krizi nedeniyle sularımız azalmakta ve kirlenmektedir. Önlem alınmazsa dünya ve ülkemiz, 15-20 yıl sonra geri dönüşümü imkânsız olan su sorunlarıyla karşı karşıya kalacaktır.

Dünyada ve ülkemizde ciddi bir su sorunu yaşanmaktadır. Sağlıklı suya erişim tüm insanlar için bir temel hak olduğu halde, bugün dünyada milyarca insan temiz ve güvenli suya erişimi sağlanamamaktadır. Kötü kaliteli suların içilmesinden dolayı dünyada her yıl çoğu çocuk olmak üzere milyonlarca insan yaşamını yitirmektedir.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 1992 yılında Rio de Janerio‘da düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı‘nda dünyada suyun giderek artan öneminden dolayı her yıl 22 Mart gününün “Dünya Su Günü” olarak kutlanmasına karar vermiş olup 22 Mart 1993 tarihinden bu yana ve her yıl değişik temalarla kutlanmakta olan Dünya Su Günü’nün 2023 yılı Dünya Su Günü teması “Ortaklıklar ve İşbirliği Yoluyla Değişimi Hızlandırmak” olarak belirlenmiştir.  Buna göre bu tema dünyada yaşayan tüm canlıların mevcut su kaynaklarından eşit faydalanması için Dünya devletlerinin ortaklaşarak iklim krizi ile mücadele etmek, su kaynaklarını sürdürülebilir biçimde yönetmek, temiz suların başta insanlar olmak üzere tüm canlıların kullanımını sağlamaktır.

Ülkemizde yaşanan su sorunlarının bilimsel olarak çözülmesi için aşağıdaki taleplerimizin yerine getirilmesini istiyoruz.

– Sağlıklı suya erişimin tüm insanlar için bir temel hak olduğu kabul edilerek, suyun ticarileşmesinin önüne geçilmesi ve sularımızın ticarileşmesine neden olan ve doğa katliamına dönüşen bütün HES yatırımlarının durdurulması.

– Kuraklık nedeniyle yaşanacak olan su sıkıntısı için su ve enerji tasarrufu ile ilgili önlem alınmalı ve halkı bilgilendirme çalışmaları başlatılmalıdır.

– Şehir suyu şebekelerinden halka güvenli ve sağlıklı suyun ulaştırılması sağlanmalı, insan sağlığını olumsuz etkileyen pet şişelerden suyun içilmesi engellenmelidir. İçme ve musluk (şebeke) suyunda ağır metal ve zirai ilaç vb. kalıntısı analizlerinin şeffaflaştırılması ve kamusal araçlarla her ay en az bir kez yayınlanmalıdır.

– Su havzaları korunmalı, tüm yeraltı ve yerüstü suları korunmalı ve kirlenmesinin önüne geçilmelidir. Yeraltı sularının kullanımı denetlenmeli ve yağmalanmasına son verilmelidir.

– Atık sanayi sularının sadece biyolojik değil aynı zamanda kimyasal arıtma yapılması sağlanarak doğal su ve topraklara verilmesi önlenmelidir.

– Sulak alanlar için acilen koruma önlemleri aldırılmalıdır.

– Deniz taşımacılığında kullanılan gemilerin atıklarının denizlere boşaltımları engellenmelidir.

– Vahşi sulamanın önüne geçilmeli, yağmur suyunun sulamada kullanımının sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

– Kirli teknolojilerin kurulmasının önüne geçilmeli; yeşil, ormanlık alanları korunmalıdır ve alanları arttırılmalıdır.

Bizler dünyada ve ülkemizde mevcut su sorununun çözümünde, herkesin güvenli ve temiz suya erişebilmesini sağlamak için herkesi göreve davet ediyoruz.