Personel bulamıyorsanız sebebi ‘İş ilanınız’ olabilir

Pandemi sonrası iş dünyasındaki gelişmeler, özellikle teknoloji, esneklik, dayanıklılık ve müşteri odaklılık gibi alanlarda daha hızlı değişim ve dönüşümü beraberinde getirdi. İşletmeler-firmalar, bu yeni döneme uyum sağlamak ve rekabet avantajı elde etmek için yetkin çalışanlarını elde tutmak kadar yeni yetenekleri de çekmek için yeni stratejiler geliştirme konusunda çaba gösterdiğini görüyoruz.

İş ilanları şirketlerin aradığı niteliklere uygun adayları çekmek için kullanılan işe alım süreçlerindeki en önemli argümanlardan biri. Geniş açıdan bakıldığında; şirketlerin imajı, değerleri, çalışma şekilleri, hakkında potansiyel adaylara sunduğu ilk izlenimdir İş ilanları. Bu nedenle adayların ilgisini çekmek ve başvurularını sağlamak için etkili olmalıdır.

İş İlanı Verirken Dikkat Edilecek Hususlar

İş ilanında İşin pozisyonu ve temel nitelikleri yansıtacak kısa öz ve ilgi çekici bir başlık diğer ilanlardan sıyrılmanızı sağlayabilir. Başlıktan sonra ilanın en önemli bölümlerinden biri de işin tanımının yapılması gelmektedir; İşin görevleri ve sorumlulukları, gerektirdiği nitelikler, deneyim ve diğer özellikler mutlaka doğru şekilde belirtilmelidir.

Şirketin amacı, misyonu, büyüklüğü, sektördeki konumu hakkında bilgi vermek, potansiyel adaylar için şirketin uygunluğunu değerlendirmeleri konusunda yardımcı olacaktır.

Genelde ülkemizde ücret ve yan haklar iş ilanları yerine, mülakat süreci sırasında ya da iş teklifi esnasındapaylaşılmakta, çoğu zamanda pazarlık konusu yapılmaktadır. Yetenekleri bulmakta zorlanan şirketler-firmalar önümüzdeki süreçte, iş ilanlarında ücret ve yan haklar konusunda diğer firmalardan üstün ve ayırt edici avantajlarını daha şeffaf bir politika izleyerek paylaşacaklarına şahit olabiliriz.

Adaylar tarafından işe alım sürecinde en fazla eleştiri alan konulardan biri de bilgilendirme yetersizliği olarak görülüyor.  Başvuru evrakları, son başvuru tarihi, başvuru yöntemleri, iletişim bilgileri, görüşmenin kaç adımdan oluşacağı, nerede yapılacağı, kiminle görüşüleceği, mülakatın sayısı ve yöntemi, herhangi bir test uygulanıp uygulanmayacağı ve diğer adımlar konusunda adaylar yeterli bilgiye sahip olmak istiyorlar.

İş İlanında şirketin tarzını yansıtacak, profesyonel, kısa, özgün, aynı zamanda da ilgi çekecek bir dil kullanılmalı.Burada en önemli kıstasın pozisyona en uygun adayların başvurusunu alabilmek olduğunu düşünürsek hitap edilen kitleye ve pozisyona uygun dil seçeneğinin avantaj yaratacağı söylenebilir. İş ilanlarının net, anlaşılır ve çekici bir şekilde yazılması, adayların ilgisini çekebilir ve başvurularını teşvik edebilir.

Başvuru ve işe alım süreçlerinde cinsiyet, yaş, ırk, din veya engellilik gibi unsurlarda ayrımcılık yapılamayacağını içeren“kapsayıcılık, eşitlik, çeşitlilik politikalarına ve yasal uyumluluk” ilkelerini özümsemiş bir iş ilanından emin olunması gerekmektedir. Adayların şirkete karşı olumlu bir izlenim edinmelerine yardımcı olan çeşitlilik ve kapsayıcılık politikaları, şirketin işgücüne daha geniş bir yelpazedeki yetenekleri çekmesine yardımcı olur.

Yukarda sayılan genel ilkeler, potansiyel adayların şirkete karşı olumlu bir izlenim edinmelerine yardımcı olurken,şirketin işveren markasını güçlendirebilir.

Adayları Soğutan İş İlanları

Doğru ve dikkatle hazırlanan iş ilanları, uygun adayların başvurmasını sağlar ve işverenlerin doğru yetenekleri çekmelerine yardımcı olurken, yanlış veya hatalı iş ilanları adayları uzaklaştırabilir ve doğru yetenekleri kaçırma riskini artırabilir. İş ilanlarında sık yapılan hataları sıralarsak;

1- İşin tanımının eksik yapılması,

2- 2-3 kişilik işi, tek bir pozisyona ve kişinin üzerine indirgenmesi,

3- Pozisyonun gerekliliklerine uygun olmayan kriterler belirlenmesi,

4- Pozisyonla alakası olmayan kriterlere yer verilmesi,

5- İş ilanında yanıltıcı ve abartı ifadeler,

6- Klişe ifadeler ve benzer özellikteki ilanlar arasına gömülme,

7- İlanın çok uzun olması ve teknik bir dil kullanılması,

8- Şirketi yansıtmayan ve uygun olmayan dil veya ton,

9- Başvuru sürecinin uzun, yetersiz bilgi ve zorlu olması,

10- İş ilanına başvuran adaylara yanıt verilmemesi,

11- Kapsayıcılık eşitlik, çeşitlilik ilkelerine ve yasal hükümlere aykırı iş ilanları.

İş ilanlarda yukarıda yer alan hatalar yapılıyorsa, doğru adayların başvurusu önünde set çekilebileceği gibi marka algısına da zarar verebilir, potansiyel adayların-yeteneklerinyeniden başvuruda bulunmalarını engelleyebilir.

Geleneksek İş İlanlarından Yaratıcı ve Eğlenceli İş İlanlarına

Şirketler-firmalar, özellikle sosyal medyanın etkisini her geçen gün arttırması dolayısıyla işe alım süreçlerini sosyal medya mecralarında yöneterek, adayların dikkatini çekmeye çalışıyor.

Yeni nesil iş ilanlarıyla adayların sosyal medya becerisi ve yaratıcılığı konusunda fikir edinilmekte birlikte, ürün ve hizmetlerini sürekli olarak geliştirme çabası olan şirketlerin-firmaların kullandığı bu yöntemin inovasyon stratejilerinin debir parçası haline geldiğini gözlemleyebiliriz.

Potansiyel adayların-yeteneklerin ilgisini çeken bazı uygulama örneklerine yer verecek olursak;

• İş ilanlarına başvuran adayların sosyal medya hesaplarını kullanarak şirkete neden uygun olduklarını göstermeleri,

• Şirketin sektöründeki konumunu ve ürünlerini nasıl daha iyi hale getirebileceklerine dair çözüm önerileri ve projelendirmeistekleri,

• Sınırlı karakterle ilgili pozisyona neden uygun olunduğu anlatmaları gereken bir tweet veya sosyal medya paylaşımının yapılması,

• Başvuran adaylardan, kendilerini bir süper kahraman gibi tanıtmaları ve bu süper kahramanın nasıl iyilik yapacağını öykülendirmesi,  

• Sosyal medya üzerinden neden bu göreve uygun olduklarını anlatan yaratıcı bir video istenmesi

gibi yenilikçi, modern, teknolojik yaratıcı ve eğlenceli iş ilanları ve başvuru yöntemleri şirketlerin inovatif anlayışının bir yansıması olarak işveren markasına da katkı sunduğunun altını çizebiliriz.

Önümüzdeki süreçte çalışanları tutundurma ve yeni yetenekleri firmaya-şirkete çekme konusunda yeni nesil iş ilanlarının etkili bir araç olarak ülkemizde de daha sık kullanılacağını ve çeşitlendirileceğini şimdiden söyleyebiliriz.

Serkan ÖZADA

Girişimci İnsan Kaynakları Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı