Ülkemizde En Çok Hangi Organ Nakli Yapılır?

Geçmişten günümüze organ nakli hakkında bireyler daha çok bilinçlenmiş ve bakış açılarını olumlu yönde değiştirmişlerdir. Organ nakli konusunda toplumsal farkındalığın artmasıyla birlikte organ bağışları ve organ nakilleri de kayda değer bir biçimde gelişim göstermiştir. Dolayısıyla da hastalar daha çok tedavi görme şansı elde etmiştir.

 

Türkiye’de ilk organ nakli 1968 de yapılmıştır.  Organ Nakli Kanunu’nun yürürlüğü girmesiyle birlikte de organ nakil çalışmalarında  hızlanma meydan gelmiştir. 1968’den bu yana organ nakilleri günden güne gelişen teknoloji ile birlikte hız kazanmış, daha modern teknoloji ve teknikler ile nakillerin başarı ve güvenli gerçekleşme oranları da artmıştır. Yapılan bu nakillerin büyük bir kısmı ise böbrek naklidir. Böbrek naklinden sonra ise en çok yapılan nakiller sırasıyla karaciğer nakli ve kalp naklidir.

Organ Nakli Nedir?

Organ nakli, tedavisi mümkün olmayan hastalıkların son çaresi olarak gösterilmektedir. Hastalıklar sebebiyle işlevini tamamen kaybetmiş organların yerine canlı veya beyin ölümü gerçekleşmiş donörden sağlıklı organların hastaya ameliyat ile nakil edilmesidir. Organ naklinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için organ nakil merkezlerinin teknolojik yöntem, teknik, kapasite ,donanım ve alt yapıya sahip  tam teşekküllü,  üst düzey bir hizmet veriyor olması gerekmektedir. Çünkü organ nakli sadece çok iyi bir cerrah ile çok iyi bir ameliyat ekibiyle başarı sağlanabilecek bir çalışma değildir, birden çok disiplinin birlikte organize bir şekilde çalışmasıyla başarı sağlayabileceği bir çalışmadır. Dolayısıyla organ nakli merkezi içerisinde yer alan görüntüleme üniteleri, yatan hasta katları, ameliyathaneler, birçok farklı poliklinikler, laboratuvarlar organize bir şekilde çalışmalıdır.  Organ naklini multidisipliner bir şekilde gerçekleştirilen organ nakli merkezlerinde organ nakli yapılabilmektedir.

Kimler Organ Bağışı Yapabilir?

18-60 yaş aralığında, bedensel ve zihinsel olarak sağlıklı, herhangi bir uyarıcı madde kullanmayan, Hıv hastası ve kanser hastası olmayan, obezitesi olmayan ve kan grubu uyan  herkes organ bağışında bulunabilir. Yetkilendirilmiş birimlerden organ bağış kartı edinerek organ bağışlanabilir. Eğer kişi organ nakli için başvuru da bulunmamış, organ bağış kartı almamış veya vasiyet etmemiş ise kişi vefat ettikten sonra ailesinin rızası alınarak organ bağışı yapılabilmektedir.